Vi utför det mesta inom smide, betong och snickeriarbeten

Om oss

Vymat AB startades 2013 med fokus på smide inom grundläggning och betongarbete  allteftersom företaget expanderar har fokus legat på att bredda sig inom områden som bemanning, smide, snickeri och betong.

Vymat är medlem i facket och har kollektivavtal och tillämpar ID06 för alla sina medarbetare.

Vymat tillhandahåller kurser och säkerhetsutrustning för alla sina medarbetare för att stå stark med en hög kompetensnivå och stort fokus på säkerhet. När är vi tar åt oss ett nytt uppdrag, har vi som inställning att se allt ur kundens perspektiv.

Det innebär att vi tillhandahåller rätt personal på rätt plats och att vi själva alltid är närvarande och startar upp projektet.Sedan starten 2013 har vi nästan dubblat våran omsättning varje år.

Det ser vi som ett tecken på att personlig service, rätt villkor för våra medarbetare samt ett stort engagemang lönar sig i form av återkommande kunder och nya kunder.

armering på golv

Våra tjänster

Vi åtar oss såväl större som mindre uppdrag när det gäller underhåll, reparation eller förbättringar inom industrin.

betangtransport

Industri

smideri reparation

Smide

Byggsnickeri

Bygg

Smed, Svetsa,Montera,Kåpa,pålar,Hmb,balk,skarva,skära,lyfta,kopla,doka,armering,boka, Besöksadress Snebro,

gjuta,slipa,bygga,riva,spakla,plasma,migsvets,licens,grund,spika form, betong  med styvare konsistens självkompakterande, cement, betogindustri, produktcertifierad betong i tillverkningsklass, betongkvalitet, karakteristiska tryckhållfasthet kubhållfasthet f ck, cube Mpa, Vymat AB,byggcement, produktionsmetod, cementhaltsgaranti, betongprovningsområdet, ackrediterad provning, tryckhållfasthet och frostbeständighet samt vissa ballastprovningar och kloridhaltsbestämning med RCT-metoden, kvalitetskontroll, betongtemperatur, hållfasthet, sprickriskberäkningar, sprickrisken, betongteknisk, betongprovningar, betongvalsguiden, byggnadsprojekt, att beställa betong, hållfasthetsklass för konstruktionen, Vct-krav, exponeringsklass, stenstorlek (Dmax ) för ballast, cementsort, anläggningscement för grova konstruktioner, bascement för huskonstruktion, betong i kubikmeter, lossningssätt, slangpump, mastpump, ränna, betongen kommer i formen, väderförhållande påverkar, en accelerator och en varmare betong, betongleverans, uttorkning och hållfasthetsutveckling, anläggningsbetong, betong för anläggningsbyggande, betong för husbyggnad, platsgjuten betong, byggande av bostadshus, det platsgjutna stombygg, armering och formbyggnad, Affärsområdeschef Norbertas Matuzas, ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten, betong för golv, produkter för golv tillgodoser mycket höga krav på hållfasthet, nötningsmotstånd och slitstyrka, betong på mark, beläggning för hårt utsatta ytor där materialets bärförmåga, betongens estetiska möjligheter kan kombineras med materialets styrka, fabriksbetong, betongen levereras färdigblandad till arbetsplatsen, fiberbetong, speciellt sammansatt betong armerad med jämnt fördelade fibrer, hög hållfasthet, motståndskraft mot slag, stötar och slitage, lättviktsbetong, lätta betongprodukter, utjämning av nivåskillnader i bjälklag och vid återfyllnad i ledningsgravar, rörschakt och fjärrvärmekulvertar, vinterbetong,  uttetemperaturer, BI Ready – för tidig glättning, byggarbetsplats, fabrikstillverkad betong, betongbranschen, betong och produktionsmetoder, självkompakterande betongen, vibrering och armering, vi utför alla former av betongarbeten, specialist på betongarbeten, konstruera en stadig grund, stabil och hållbar, oavsett underlag, ansvarig byggingenjör, högsta precision, betongbil, Betongen pumpas in i utrymmet, fyllas, handverktyg, betongen “brinner” för att motverka sprickor och ojämnheter, Med fokus på hög kvalitet, grund eller bärande strukturer byggs av betong, skyddsmur, alla slags betongarbeten, platsgjutna konstruktioner, bottenplattor, grundkonstruktioner, stödmurar, prefabmontage, stommar, markarbeten, schaktning, finplanering, avloppsanläggningar, alla typer av grunder, pålning, gjutning, villagrunder betongstommar, industriplattor, torrslipning, sågning, fogning, lagningsarbeten, betongpumpning, bottenplattor, husgrunder, stödmurar, övriga platsgjutna konstruktioner, företagen inom betong och anläggning, en heltäckande mark, grund, betong och stomentreprenör, större byggen, anläggningar, kompetens inom mark, stomme, betonggolv, anläggning och murning,

Kontakt

Vymat AB
Org. nr. 556942-2727

Besöksadress Snebro 15593 Nykvarn

VD, Vytautas Matuzas

073 3556259

vm@vymat.se

Affärsområdeschef, Norbertas Matuzas

076 7033930

nm@vymat.se

Ekonomi, Runa Eriksson

runa@telia.com

Ekonomi, Rita

rita@vymat.se

Fakturaadress

Vymat AB
556942-2727 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

E-mail för fakturor

5569422727@autoinvoice.se